English

Numerieke wiskunde

Numerieke wiskunde is een brug tussen processen die in de ons omringende werkelijkheid plaats vinden en het voorspellen van deze processen met behulp van een computer. We zullen dit verder uitleggen aan de hand van een praktisch probleem.

Stel we willen een voorspelling doen van de luchtweerstand van een nieuw model auto. Het is vaak nodig om een goede schatting hiervan te hebben voordat dure prototypes gebouwd worden met een te hoge luchtweerstand. Voor het maken van een voorspelling is er eerst een physisch/wiskundig model nodig. In principe zijn de vergelijkingen, die het verschijnsel beschrijven, bekend. Echter deze vergelijkingen zijn vaak te ingewikkeld om op te lossen. Door het weglaten van onbelangrijke termen krijgen we een stelsel differentiaalvergelijkingen, die gemakkelijker op te lossen zijn. Het is vaak onmogelijk om een exacte oplossing van dit stelsel te bepalen. Het berekenen van een benaderende oplossing is een van de toepassingen van numerieke wiskunde. Natuurlijk moet dit berekenen efficient gebeuren. Als de rekentijd te lang is, heeft de voorspelling geen zin meer. Het prototype is dan al gebouwd.

Uit dit voorbeeld blijkt dat de numeriek wiskundige niet alleen te maken heeft met wiskundige technieken, hij of zij is vaak in gesprek met fysici, economen, informatici etc. Daarom heeft de numeriek wiskundige, die afgestudeerd is aan de TU Delft, een brede basisopleiding gehad.

Numerieke wiskunde wordt gebruikt bij het oplossen van de volgende praktische problemen:

Verdere informatie

Contact informatie: Kees Vuik

Terug naar de home page van Kees Vuik.

Laatst aangepast op 17-09-2002 door Kees Vuik