English

Numerieke methoden I (wi2604)

(bijgewerkt tot aan 2005)

Numerieke methoden I
Na een korte inleiding over numerieke wiskunde, afrondfouten en het orde symbool van Landau, gaan we over tot het behandelen van interpolatie en extrapolatie. Dit onderwerp komt voortdurend terug in de volgende hoofdstukken als basis voor het numeriek oplossen van differentiaalvergelijkingen, integralen en het bepalen van nulpunten. Een aantal methoden wordt behandeld voor het numeriek bepalen van afgeleiden. We geven een aantal numerieke methoden om beginwaarde problemen op te lossen. We geven hulpmiddelen om te beslissen wanneer een bepaalde methode het best toegepast zou kunnen worden.

Methoden voor het numeriek bepalen van afgeleiden worden gebruikt om randwaarde problemen op te lossen. Voor een goede beoordeling van de verschillende methoden voeren we de begrippen: consistentie, stabiliteit en convergentie in. Deze module wordt afgesloten met een behandeling van de convectie-diffusie vergelijking. Een combinatie van de methoden uit module I en II wordt gebruikt voor het oplossen van de instationaire warmtevergelijking. Omdat dit het onderwerp is van het practicum worden hier geen praktische voorbeelden behandeld. Deze module wordt afgesloten met methoden voor het numeriek uitrekenen van een integraal en het numeriek bepalen van een nulpunt van een gegeven functie.

Contact informatie: Kees Vuik

Terug naar de home page of onderwijspagina van Kees Vuik